HHM Annual School Announcement

 • English:

  If your family is currently experiencing homelessness, such as staying in a shelter, hotel or temporarily with others, we can help make sure your child has stability in their education through the McKinney-Vento Homeless Act. For help in accessing these services, please contact your school's Social Worker or Counselor or Director at 612-798-6056. 

   

  Spanish:

  Si su familia se encuentra actualmente sin hogar, en un refugio, hotel o temporalmente viviendo con otros, podemos ayudar a asegurar que su hijo tenga estabilidad en su educación a través del McKinney-Vento Homeless Act. Para obtener ayuda para acceder a estos servicios, comuníquese con la trabajadora social o consejera de su escuela o la Directora al 612-798-6056. 

   

  Somali:

   

  Hadii qoyskaga ay haysato xaalad guri la’aan ah sida iney ku noolyihiin waxa loo yaqaano “shelter” ka ama hoteel ama aad  si ku meel gaar ah ula degentihiin dad kale, waxaan ku dadaaaleynaa in cunugaagu helo xasilooni xaga waxbarshada ah anakoo adeegsaneyna sharciga McKinney-Vento Homeless Act. Waxii Caawin ah ee sidii aad ku heli laheyd adeegyadan, fadlan la xariir Iskuulkaaga qofka u qaabilsan arimaha qoysaska iyo bulshada (social worker, or Director) ama taliyaha ardeygaga kala xariir telefoonkan 612-798-6056.